Menu Sluiten

Geschiedenis

Hoe het begon, de geschiedenis van biljartvereniging De Jol

1981 – 1984

Café ’t JolletjeIn de zomer van 1981 begon een aantal vaste bezoekers van café ’t Jolletje van eigenaar Henk Toren met het spelen van onderlinge partijtjes op een vaste avond. Dit kreeg steeds vastere vorm en het aantal deelnemers steeg al snel boven de tien. Toen kwam de wens naar voren om ook ‘buiten de deur’ te biljarten, bijvoorbeeld in teamverband tegen andere clubs en ook via deelname aan de persoonlijke kampioenschappen van de bond. Dan moest er wel een formele basis gelegd worden en zodoende werd op 3 februari 1982 Biljartvereniging de Jol opgericht.Er waren op dat moment 12 leden, het eerste bestuur bestond uit Henk Toren, Gerard van Kempen en Jan Jansen.

In het begin stond er in het café één kleine matchtafel en door het gestaag stijgende aantal leden werd al snel een tweede speelavond ingesteld. In oktober 1982 konden we ook het eerste vrouwelijke lid, Helen van Kempen, verwelkomen. Maar toen er ook nog eens eind 1983 een aantal leden van BV Flevo bij kwam (waaronder Henk Rengelink en Kas Post) moest er echt uitbreiding komen, er werd een tweede tafel geïnstalleerd. Daarvoor moest de stamtafel van het café wijken, maar die is later in ere hersteld: hij staat nu weer in onze eigen biljartzaal.

1984: Stichting BCL

Na enkele voorspoedige jaren werd de bodem onder onze voeten weggeslagen: Henk Toren had zijn café verkocht en de nieuwe eigenaar gooide de club de deur uit. Dit gebeurde in april 1984, dus midden in het biljartseizoen. Als noodoplossing konden we terecht bij de stichting BCL (de eerste paar weken bij EBCL), op twee tafels op vrijdagavond en in de zomerperiode konden we de woensdagavond overnemen van de PGEM bedrijfsclub.

1984 – 1985: Bowling Centrum aan de Meent

Intussen werd naarstig gezocht naar een nieuw onderkomen. Een tijdelijke oplossing voor het seizoen 84/85 werd gevonden in de oude lokaliteit van BV Flevo, in het Bowling Centrum Lelystad (aan de Meent, later uitgebrand en niet meer herbouwd). Hier werd gespeeld op een tafel die voor gebruik nog wel even op zijn plaats gereden moest worden.

1985 – 2000: Stichting Boswijk

Een meer permanente oplossing kwam uit de koker van een aantal leden die ook lid waren van de midgetgolfclub “MGC Zuigerplas”. Die hadden een terrein met midgetgolfbanen in de Wold met een zéér bouwvallig clubhuisje en die zagen wel wat in een nieuw gezamenlijk onderkomen. Na het nodige overleg met de gemeente en andere deskundigen werd besloten om een stichting op te richten, met als taak het beheer van de nieuwe lokaliteit en het terrein. De verschillende verenigingen werden zo afgeschermd van de (financiële) risico’s die dit beheer met zich mee brengt. Vanwege de ligging kreeg de stichting de naam “Boswijk”. Hoewel het twee verschillende organisaties zijn is de geschiedenis van BV de Jol hierna sterk verweven met die van de Stichting.

Het ‘nieuwe’ clubhuis werd een tweedehands bouwkeet, die door vele vrijwilligershanden werd opgeknapt en ingericht. Er was voldoende plaats voor vier kleine matchtafels en een grote. Later is die ene grote tafel vervangen door twee nieuwere. Voor BV de Jol begon hiermee een voorspoedige periode. Het ledenbestand groeide tot ruim boven de 40 en er kwam een jeugdafdeling bij die op de zaterdagochtend speelde. Er werd enthousiast deelgenomen aan de PK’s en aan de teamcompetities (ook met enkele damesteams). Door de goede kwaliteit van materiaal en clubhuis kregen we veel finales te organiseren, naast districts- en regiofinales ook meerdere nationale.

Er kwamen ook steeds meer leden (vaak ouderen) die ’s middags wilden spelen. Hierdoor ontstond een natuurlijke splitsing, die in 1987 leidde tot de afscheiding van BVB (Biljarten Voor Bejaarden), nog wel onder het bestuur van BV de Jol. Toen die club later ook bestuurlijk onafhankelijk werd is de naam gewijzigd in BVS (Biljarten Voor Senioren).

In 1996 was het (houten) gebouw toe aan groot onderhoud en ook de midgetgolfbanen waren behoorlijk versleten. Na een grondige renovatie werd het complex heropend door burgemeester Leeuwe. Toen werd echter ook duidelijk dat we binnen enkele jaren alweer zouden moeten verhuizen: door veranderingen in het bestemmingsplan moest het terrein eind 1999 worden vrijgemaakt. Na langdurige onderhandelingen kregen we een terrein toegewezen in de Schouw, dat werd ingericht door de gemeente. De midgetgolfbanen werden daarheen verhuisd en er werd ook een groot nieuw gebouw op gezet. Door de nodige vertragingen werd het uiteindelijk pas 2000 dat we gingen verhuizen.

Vanaf 2000: Het Schouwspel

Eind 2000 verhuisden we naar de nieuwe locatie. Stichting Boswijk werd Stichting Het Schouw en het multifunctionele complex kreeg de naam “Het Schouwspel”. In het nieuwe gebouw was ruimte voor 6 kleine en 2 grote matchtafels. Daarna is BV de Jol uitgegroeid tot één van de grotere verenigingen in Flevoland met op zijn top zo’n 80 leden. Op de nieuwe locatie zijn al weer veel finales georganiseerd. We hebben een Topteam gehad dat in het seizoen 2006/2007 vanuit de landelijke eerste divisie is gepromoveerd naar de eredivisie.

Op 3 februari 2007 is het 25-jarig bestaan gevierd. De laatste jaren loopt het ledental wat terug, maar we hebben het volste vertrouwen dat we op 3 februari 2032 het gouden jubileum van BV de Jol kunnen vieren. Maar of we dan nog op het Schouwspel spelen? … De tijd zal het leren.
Tot 3 februari 2012, het 30-jarig bestaan is er weinig gebeurt met betrekking tot Het Schouwspel.Nu staan we echter aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk. De biljart vereniging BV De Jol gaat zelfstandig!